Tinggal di perkotaan, dan dihadapkan dengan kerja 5 – 6 hari seminggu. Ditambah dengan tekanan […]